Mój domek Ewa Nowak 200 cm 130 cm 8 % 10 cm -4-3-2-1 dzień tydzień 2 tygodnie miesiąc 2 miesiące 3 miesiące zapełnieniesygnał WiFiczastemperaturazasilanie120%100%80%60%40%20%0%120 dB100 dB80 dB60 dB40 dB20 dBniedzielasobotapiątekczwartekśrodawtorekponiedziałek-4˚C-2˚C-6˚C0˚C-8˚C2˚C-10˚C5.0 V5.2 V5.4 V5.6 V5.8 V6.0 V1 grudzień Ostatnio opróżniane: Przewidywane opróżnienie: Dane z: 2023-12-01 13:38:47 2023-12-25 12:42:57 2023-12-03 07:40:27