Techniczne
Jeśli poziom cieczy waha się jak na poniższych rysunkach oznacza to, że urządzenie nie zostało zainstalowane zgodnie z instrukcją lub istnieje nieszczelność na metalowej złączce.

no air chart
no air chart
no air chart

W tym celu proszę zastosować się do poniższej instrukcji:
Instrukcja PDF

Proszę szczególnie dobrze i szczelnie skręcić metalową złączkę (przy pomocy narzędzi)- to bardzo newralgiczny punkt instalacji.

Po poprawnym wykonaniu wskazanych czynności urządzenie zacznie wskazywać poprawne wartości jak na poniższym wykresie:

fixed pressure

Jeśli po wykonaniu instrukcji pomiary nadal nie są zadowalające - proszę powtórzyć procedurę od początku.

Aby ponownie skonfigurować sieć WiFi dla Twojego urządzenia, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Wyłącz urządzenie: Wyciągnij jedną z baterii z urządzenia.
  2. Czas oczekiwania: Odczekaj co najmniej 2 minuty. Ważne jest, aby nie skracać tego czasu, aby proces resetowania mógł zostać prawidłowo zainicjowany.
  3. Ponowne uruchomienie urządzenia: Po upływie co najmniej 2 minut, włóż baterię z powrotem do urządzenia.
  4. Tryb konfiguracji: Urządzenie automatycznie przejdzie w tryb konfiguracji, który będzie aktywny przez 5 minut. W tym czasie masz możliwość przeprowadzenia konfiguracji sieci WiFi.
  5. Konfiguracja sieci WiFi: Aby prawidłowo skonfigurować sieć WiFi, postępuj zgodnie z instrukcjami dostępnymi w instrukcji obsługi, którą znajdziesz w sekcji "Do pobrania" pod rozdziałem "Konfiguracja sieci WiFi".

Prosimy o dokładne przestrzeganie powyższych instrukcji, aby zapewnić prawidłową konfigurację sieci WiFi.

Nieregularne pomiary związane są ze słabą jakością połączenia. O ile to możliwe należy usunąć przeszkody znajdujące się na lini komunikacji (szczególnie przedmioty metalowe). Komunikacja w sieci bezprzewodowej Wi-Fi jest dwukierunkowa. Dlatego jakość połączenia zależy nie tylko od urządzenia dokonującego pomiaru, lecz także od routera (punktu dostępowego). Jeśli router ma wbudowaną antenę to on może być problemem w komunikacji.

Gdy urządzenie wykazuje problemy z przesyłaniem danych lub robi to niestabilnie, istnieje kilka kroków, które warto podjąć:

  1. Przydziel urządzeniu statyczny adres IP. Przydział stałego adresu IP eliminuje konieczność dynamicznego przydzielania adresów przez serwer DHCP, co może czasem powodować zbędne opóźnienia.
  2. Skonfiguruj NTP (Network Time Protocol). Poprawnie skonfigurowane NTP zapewnia synchronizację czasu w sieci.
  3. Zastosuj RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). Protokół ten pomaga w zapobieganiu pętlom w sieci, co może prowadzić do zakłóceń w przesyłaniu danych.

Jeśli problem nadal występuje po podjęciu tych kroków, zalecamy skonsultowanie się ze wsparciem technicznym bok@mojdomek.eu, aby dokładniej zbadać i rozwiązać problem.

Jeśli zasięg domowego routera (punktu dostępowego) jest niewystarczający w miejscu instalacji to można rozszerzyć jego zasięg. W tym celu należy zainstalować wzmacniacz sygnału nazywany potocznie Repeater'em WiFi. Urządzenia takie dostępne są w sklepach komputerowych lub na allegro.
Znajdź na Allegro
Maksymalna głębokość zbiornika to 6 metrów.
W zależności od częstotliwości pomiaru od 15 min do 3h urządzenie zużywa odpowiednio 380 kB i 31 kB danych.
Urządzenie mierzy temperaturę otoczenia, a dokładniej temperaturę wewnątrz sterownika.
Nie zalecamy montowania urządzenia w zbiorniku pod pokrywą, ponieważ panuje tam dość duża i permanentna wilgotność. Obudowa urządzenia nie jest w 100% hermetyczna więc z czasem do wnętrza dostanie się wilgoć. Elektronika jest zabezpieczona przed wilgocią lecz koszyk na baterie posiada metalowe styki, które ulegną postępującej korozji. W związku z czym urządzenie po kilku miesiącach lub latach ulegnie uszkodzeniu i przestanie działać.

Aby zmienić częstotliwość pomiarów, należy wprowadzić urządzenie w tryb konfiguracji. Proces ten rozpoczyna się od wyjęcia jednej baterii z urządzenia na co najmniej 2 minuty. Po ponownym włożeniu baterii, urządzenie przejdzie w tryb konfiguracji.

Następnie należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi zawartą w rozdziale "Konfiguracja sieci WiFi". Instrukcję można pobrać z poniższego linku:

Pobierz instrukcję obsługi
Panel użytkownika
Jeśli na wykresie nie widać żadnego pomiaru to znaczy, że urządzenie jest poza zasięgiem sieci lub nie zostało poprawnie skonfigurowane. Najlepiej konfigurację przeprowadzić nieopodal routera (punktu dostępowego) i dopiero wtedy przenieść je w miejsce docelowe. Wykluczy to problem złej konfiguracji, a wskaże na problem zasięgu sieci Wi-Fi.
Jeśli nie widać wykresu poziomu cieczy oznacza to, że albo zostały podane błędne parametry zbiornika albo została błędnie przeprowadzona kalibracja.