Techniczne
Jeśli poziom cieczy waha się jak na poniższych rysunkach oznacza to, że urządzenie nie zostało zainstalowane zgodnie z instrukcją lub istnieje nieszczelność na metalowej złączce.

no air chart
no air chart
no air chart

W tym celu proszę zastosować się do poniższej instrukcji:
Instrukcja PDF

Proszę szczególnie dobrze i szczelnie skręcić metalową złączkę (przy pomocy narzędzi)- to bardzo newralgiczny punkt instalacji.
Nieregularne pomiary związane są ze słabą jakością połączenia. O ile to możliwe należy usunąć przeszkody znajdujące się na lini komunikacji (szczególnie przedmioty metalowe). Komunikacja w sieci bezprzewodowej Wi-Fi jest dwukierunkowa. Dlatego jakość połączenia zależy nie tylko od urządzenia dokonującego pomiaru, lecz także od routera (punktu dostępowego). Jeśli router ma wbudowaną antenę to on może być problemem w komunikacji.
Jeśli zasięg domowego routera (punktu dostępowego) jest niewystarczający w miejscu instalacji to można rozszerzyć jego zasięg. W tym celu należy zainstalować wzmacniacz sygnału nazywany potocznie Repeater'em WiFi. Urządzenia takie dostępne są w sklepach komputerowych lub na allegro.
Znajdź na Allegro
Maksymalna głębokość zbiornika to 6 metrów.
W zależności od częstotliwości pomiaru od 15 min do 3h urządzenie zużywa odpowiednio 380 kB i 31 kB danych.
Urządzenie mierzy temperaturę otoczenia, a dokładniej temperaturę wewnątrz sterownika.
Nie zalecamy montowania urządzenia w zbiorniku pod pokrywą, ponieważ panuje tam dość duża i permanentna wilgotność. Obudowa urządzenia nie jest w 100% hermetyczna więc z czasem do wnętrza dostanie się wilgoć. Elektronika jest zabezpieczona przed wilgocią lecz koszyk na baterie posiada metalowe styki, które ulegną postępującej korozji. W związku z czym urządzenie po kilku miesiącach lub latach ulegnie uszkodzeniu i przestanie działać.
Panel użytkownika
Jeśli na wykresie nie widać żadnego pomiaru to znaczy, że urządzenie jest poza zasięgiem sieci lub nie zostało poprawnie skonfigurowane. Najlepiej konfigurację przeprowadzić nieopodal routera (punktu dostępowego) i dopiero wtedy przenieść je w miejsce docelowe. Wykluczy to problem złej konfiguracji, a wskaże na problem zasięgu sieci Wi-Fi.
Jeśli nie widać wykresu poziomu cieczy oznacza to, że albo zostały podane błędne parametry zbiornika albo została błędnie przeprowadzona kalibracja.
Aplikacja mobilna
Aplikacja mobilna jest narzędziem służącym do konfiguracji widżetu. Po przeprowadzeniu porawnej konfiguracji (opisanej w instrukcji obsługi) aplikację można zamknąć, a następnie na pulpicie umieścić widżet. Umieszczanie widżetu na pulpicie jest własnością systemu operacyjnego, dlatego użytkownik musi wykonać tę czynność własnoręcznie.
W związku z faktem, że użytkownik może być posiadaczem kilku urządzeń wprowadziliśmy ID użytkownika. Agreguje on pod sobą wszystkie posiadane urządzenia. Ułatwia to użytkownikowi zarządzanie nimi z poziomu "Panelu użytkownika".